Mitä on Liikkuva amis -toiminta?

SAKU ry:n Liikkuva amis -toiminta tarjoaa tukea ja materiaalia ammatillisille koulutuksen järjestäjille heidän Liikkuva opiskelu -toiminnan toteuttamiseen. Liikkuva amis -toiminnan tavoitteena on edistää fyysistä aktiivisuutta tukevien oppimisympäristöjen toteutumista ammatillisissa oppilaitoksissa.

Miksi lisätä liikettä?

Miksi?

Koska liikkuva amis oppii paremmin ja pääsee sängystä ylös (myös 40-vuotiaana)! Liikkuva amis -verkkosivuston tarkoitus on rohkaista ja antaa vinkkejä liikkeen lisäämiseen oppilaitoksissa.

Miksi?

Liikkuva amis kokoaa yhteen ideoita ja antaa vinkkejä tempauksiin ja tapahtumiin, oppilaitosympäristön kehittämiseen ja opiskelijoiden osallisuuden lisäämiseen. Lisäksi sivustolta löytyy kattavasti materiaalia oman oppilaitoksen liikkeen lisäämiseen. Pienillä asioilla saadaan arkeen jo paljon lisää liikettä.

Miten?

Liikkumista voidaan oppilaitosympäristössä rakentaa yhteistyöllä ja yhteisillä tavoitteilla. Johto antaa resurssit ja hyväksynnän toiminnalle, joka innostaa opettajia hyödyntämään vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä. Opiskelijat otetaan mukaan ideoimaan ja toteuttamaan. Sivuston vinkit on koottu osana SAKU ry:n Liikkuva amis -hankkeita, jotka ovat saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.