Aihepiirit

Fyysinen aktiivisuus opetuksessa

Lisää liikettä, parempia oppimistuloksia! Liikkeen lisäämisen antamat positiiviset vaikutukset oppimiseen ja työrauhaan kannattaa hyödyntää. Paras keino tähän on liikkeen lisääminen opiskelun lomaan. Liikettä pystytään lisäämään myös opetussuunnitelmatyön kautta hyödyntämällä esimerkiksi Liikkuva amis -ideapajoja tai Ammattiosaajan työkykypassia. Kun toiminta sisällytetään opintoihin, sille taataan parhaiten resurssit ja jatkuvuus.

Tapahtumat ja toiminta

Yhdessä tekeminen innostaa liikkumaan. Oppilaitoksessa järjestettävissä tapahtumissa tärkeää on opiskelijoiden osallisuus. Esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä kannattaa hyödyntää tutoreiden ja eri ammattialojen opiskelijoiden ideoita ja osaamista. Tapahtumat ja muu toiminta lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallisuutta ja tuovat liikettä vaivihkaa yhteisen tekemisen kautta oppilaitoksen arkeen. Positiiviset liikuntakokemukset madaltavat kynnystä liikkumiseen.

Toimintaympäristön muokkaaminen

Toimintaympäristön muokkaamisen tavoitteena on tuoda liikkumisen mahdollisuudet sinne, missä ihmiset muutenkin ovat. Oppilaitoksessa liikuntaa edistäviksi tiloiksi voidaan muokata esimerkiksi luokkatiloja, työsaleja ja käytäviä, mikä muuttaa toimintakulttuuria liikkuvammaksi. Tiloihin voidaan hankkia liikuntavälineitä sekä tarjota mahdollisuuksia pelailuun ja muuhun yhteiseen tekemiseen. Yksinkertaisimmillaan avataan liikuntasalien ovet omatoimiselle liikunnalle! Toimintaympäristön suunnitteluun kannattaa ottaa mukaan turvallisuus-, kiinteistöhuolto- ja puhdistuspalvelut sekä muut asiantuntijatahot.

Henkilöstön motivointi

Henkilöstön motivoiminen ja innostaminen liikkeen lisäämiseen vaikuttavat oleellisesti liikkumista mahdollistavan toimintaympäristön syntymiseen. Henkilökunta toimii tärkeänä esimerkkinä nuorille: oman ammattiaineen opettajan heittäytyminen erilaisiin liikuntasuorituksiin madaltaa kynnystä osallistumiseen ja opettaa työkyvystä huolehtimisen taitoja. Henkilöstön motivaatioon vaikutetaan lisäämällä heidän osaamistaan sekä vahvistamalla heidän työkykyään. Koko oppilaitos mukaan liikkumaan ja liikuttamaan!

Liikuntatottumuksiin vaikuttaminen

Liikuntatottumuksiin vaikuttamalla lisätään opiskelijoiden motivaatiota ja pystyvyyttä liikkumisen suhteen. Toimenpiteiden ei tarvitse olla isoja asioita, vaan matalan kynnyksen toimintaa, joilla lisätään arkeen liikettä ja saadaan liikkumisesta hyviä kokemuksia. Liikuntatesteillä ja yksilöllisellä ohjauksella herätellään miettimään hyvinvoinnin ja liikkumisen merkitystä. Taukoliikkumisessa on hyvä huomioida oman ammattialan näkökulma.

Teknologia apuna

Liikkeen lisäämisen tueksi on saatavilla paljon erilaisia sovelluksia sekä järjestöillä on sivustoillaan kootusti asiantuntevaa tietoa ja ohjausta niin henkilöstölle kuin opiskelijoille. Ottakaa opiskelijoiden kanssa rohkeasti käyttöön vaikka puhelimeen ladattava aktiivisuusmittari tai pohtikaa oman ammattialan työkyvyn vaatimuksia Työkykypassin mobiilisovelluksen tehtävien avulla.

Ideapankki