Kehittämispolku

SAKU ry tukee Liikkuva opiskelu -toiminnan laajenemista ja juurtumista ammatillisten oppilaitosten arkeen kehittämispolulla. Tavoitteena on lisätä oppilaitosyhteisön liikettä ohjattuna kehittämispolkuna. Toiminnassa pyritään auttamaan ammatillista koulutuksen järjestäjää suunnittelemaan ja organisoimaan liikettä lisäävää toimintaa pysyvästi osaksi oppilaitoksen arkea.

Kehittämispolussa kehittämistyö toteutetaan ilman merkittäviä taloudellisia investointeja kehittämällä toimintatapoja ja olemassa olevia tiloja ja välineitä. Kehittämistyö voidaan kytkeä tukemaan muita hankkeita tai tilojen rakennus- tai peruskorjausprojekteja. Kehittämistyö voidaan kohdentaa koko koulutuksen järjestäjän toimintaan tai sen yhteen tai useampaan oppilaitokseen/yksikköön.

Kehittämispolulla ohjaajana toimii SAKU ry:n edustaja yhteistyössä koulutuksen järjestäjän nimeämän ”Lupa liikkua” -työryhmän kanssa. Koulutuksen järjestäjä päättää oman panostuksensa määrästä ja asetettavista tavoitteista. SAKU ry saa omaan työpanokseensa avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

 

Koulutuksen järjestäjältä edellytetään ”Lupa liikkua” -työryhmän nimeämistä ja sille kehittämistyöhön varattavaa työaikaa. Lisäksi edellytetään opetusjärjestelyjä lukuvuoden aikana siten, että opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa omiin oppimisympäristöihinsä.

Haku kehittämispolulle on auki aina keväisin. Hakemuksesta tulee käydä ilmi johdon yhteyshenkilö sekä ”Lupa liikkua” -työryhmän vastuuhenkilön yhteystiedot.

Kehittämispolun eteneminen:

Mukaan kehittämispolulle?

Lähetä avoin hakemus verkostokoordinaattori Maria Käkelälle.
Hakemuksesta tulee käydä ilmi johdon yhteyshenkilö sekä nimeämänne työryhmän vastuuhenkilön yhteystiedot

Maria Käkelä

Verkostokoordinaattori, SAKU ry
maria.kakela@sakury.net
050 083 0710

Liikkuva amis -verkosto

SAKU ry ylläpitää Liikkuva amis -verkostoa, jossa on mukana kehittämispolulla olevat kehittäjät, ja toiminnassa mukana olevat sekä aiemmin mukana olleet ja tulevat verkoston jäsenet. Verkosto kokoontuu muutaman kerran vuodessa jakamaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä liikkeen lisäämiseksi oppilaitoksessa.

Lisätietoa:

Maria Käkelä
verkostokoordinaattori

0500 830 710
maria.kakela@sakury.net

Toiminnan juurruttaminen

Tähän kuvaus toiminnan juurruttamiesta.